Ocena Pracy Tropowców pod patronatem klubu – 1.09.2018 PONIEC

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie ! Dziękujemy Hubertowi Walenciakowi za pomoc w organizacji, kołu DIANA Poniec za udostępnienie miejsca, ZO PZŁ Leszno za podjęcie się roli organizatora i możliwość przeprowadzenia Oceny Pracy Tropowców, Stowarzyszeniu Miłośników Gończego Polskiego za pomoc w przygotowaniu ścieżek tropowych, sponsorom (Brać Łowiecka, Josera, ZKwP o. Leszno, Garmin, ZO PZŁ Leszno, SMGP, sklep Colt, MadebyM)
Bez Was ta impreza by się nie odbyła !

1 OBÓJ z Książęcych Borów – 100 pkt, dyplom I stopnia, CPC
2 CZAJKA Leśny Amok – 100 pkt, dyplom I stopnia
3 ATOS z Beskidzkich Wysp – 90 pkt, dyplom I stopnia
4 KENIA spod Wilczego Krza – 90 pkt, dyplom I stopnia
5 ASARI Talarowe Obejście – 86 pkt, dyplom II stopnia
6 ARIA z Grabkowej Łąki – 79 pkt, dyplom II stopnia
7 FRYC ETAR Odszukać Wiatr – 76 pkt, dyplom II stopnia
8 BARDA Sfora Berdysza – 80 pkt, dyplom III stopnia
9 KLARA Kłusująca Sfora – 80 pkt, dyplom III stopnia
10 EKSCES BEHU Odszukać Wiatr – 69 pkt, dyplom III stopnia
11 BRADY Sfora Berdysza – 62 pkt
12 DRYLING BEBR Odszukać Wiatr – 60 pkt
13 OKSZA z Rogu Trzech Książąt – 59 pkt
14 UKRA Goniec Pomorski – 28 pkt

najlepszy przewodnik : Monika Liptak

Komentarze są wyłączone.